Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » Myjavská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Myjavská pahorkatina

Miesto v Myjavská pahorkatina

V Myjavská pahorkatina sa nachádza 635 kusov miesto.

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 1 z 11

Žriedlova dolina, Novomestská, Závodnovci, Černáček, Záhumenice, Dolina, Suchý dol, Trnovec, Čierne blato, Myjavská dolina, U Siváčkov, Kopánka, U Zemanov, Dolina, Malejov, Hurbanova dolina, Kodreta, Panské zeme nad Barancom, Stránie, Kamenec, Danov vrch, Dolné lúky, Vrbovčianka, U Mosných, Sakovci, Blatniakovci, Petruchovci, Pod Kuliškou, Za potokom, Trvajová dolina, Pod vinohradmi, Jurčatárovci, Juhásová a Trvajová, Sakov vrch, Pagáčovci, Zazová, Horné Košariská, Vágalovci, U Šenkárikov, Bachárovci, Durcovia, Talčíkovci, Močiare, Piatová, Dolný výhon, Šlahorčina, Ušiakovci, Ševčíkove a Kružičkove vŕšky, Pláčkovci, U Minárov, Siváci, Ušiakovci a Podmatúšikovci, Maliarikovci, Boháčovci, Kázikovci, U Borovských, Potúčkovci, Pod Dubravou, Nový mlyn, Rúbané

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 2 z 11

Hornáčkovci, Dolný rúban, Tučkovci, Batykech horka, Galkovci, Trstie, Foškov vrch, Ohrady, Batkovce, Dolná Polianka, Oboje vojské, Bôrikovci, Mackovia, Formanec, Zásečie, Brezina, Brehy pod jarkom, Vrzavka, Valenčíkovci, U Klačkov, Za studňov pri majeri, U Haruštiakov, Pod valom, U Taranov, Zadovec, U Pagáčov, Mihalové kúty, Polákov vrch, U Rumankov, U Vravišov, Močidielka, Hrnčiarova, Kopanice, Rubaninskovci, Tomišovci, U Koníkov, Lazy, U Ličkov, U Zábojníkov, Finčina, Súš, U Devanov, Horné lúky, Močariny, Vápenky, Neze, HPV, Močiare, Pod Končinami, Záhumenice, Davčové, Lopušná, Minárčiny, Mihočkovci, Pod Ostriežom, Ostrá úboč, Brezvovky, Matejkova dolina, PKO Trnovec (Myjavské slávnosti), Pod Barancom

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 3 z 11

Zadný vrch, Kršiačky, Dolné lúky, Pod úbočím, Ivánkové, Kresáková, Tehlárová, Horné chalupy, Vŕšky, Zúbková, Halaksová, Patákové, Kršiačky, Dvoly, Úval, Batková, Brezovské, Višňovská dolina, Čachtický hradný vrch, Jablonka, Bukovina, Farkašov vrch, Sedličie, Huboče, Jutrá, Luhy, Pod Zápačím, Pod zámkom, Čabrace, Bočina, Holé vrchy, Homola, Drážky, Pod Hostacinu, Pod pieskom, Za Gablovým, Kochanovec, Za Vodovskou, Slatina, Ondrejcová, Hlinkovské, V jamách, Na Zákľuke, Pod Holým brehom, Válkova Hora, Volakovice, Jablonka, Pod Slatinou, Nad jamami, Babíkovec, Dlhé diely, Zadná Dúbrava, Od Vaďoviec horný, Mozoľová, Salaše a Vidovice, Červený jarok, Brezovka, Od Bzinského nad jamami, Na Dúbrave, Nad Kostolom

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 4 z 11

Studienky, Medzi vodami, Kožová, Čudovec, Sady, Pod Hrenákovými brehmi, Dlhé hony, Horné Kuglové, Valovská, Mierkové, Háj, Petruchová, Kolárikovci, Končiny, Kotol, Pod Jancovým, Jancové, U Vrabelčiakov, Chrenkova dolina, Gašparka, Podmlynárová, Rovné, Kopánka, Dráhy, Grófová, Jancová, Štefkovci, Mosnácka, Lopaty, Lipina, Dolné Kuglové, Vojské, Kocúri, Minárová, Kylava, Pod Sadmi, Pod hájikmi, Pod Bradlom, Nad vinohradmi, Silasčíková, Na Puškárovej, Valaské, Kostolnik, Rudnik, Bočiny, Tižikech járok, Za Gabrišom, Mierková, Dedkov vrch, Nad Rásnikom, Kliny, Gašparčí vŕšok, Babiarovci-Remenárovci, Osičie, Rúbane, Vyrúbané, Vlčkovia, Močiarne tatry, Ploščiny, Hrabníky

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 5 z 11

Klasovitý, Sadloňov vrch, Jastrabinec, Kopanica, Jánošov vrch, Vančák, Jandová dolina, Pod piesky, Dolné rudné, Hrajnohovci, Rúbané, Silešky, Turkov vrch, Močiare, Kamenec, Lecova, Ušiakov vrch, Za chrástami, Studienec, Sedlárová, Pasienky, Šanovsk, Sedliacke, Vrchy, Pod háje, Frndákovci, Kopanka, Kočov pred kanálom, Medzi cesty, U Kocúrov, Vrch, Kolesné, Šlahorová, Pod úbočou, Bahno pod Poliankou, Sovinec, Zemani haluzovia, Pod háje horné, Mockov vrch, Hrdlačova skala, Dráhy, Diely, Čudovec, Nad Beňmi, Javorinky, Beňová, Šošovičky, Lipovec, Brezie, Roviny, U Hučkov, Nad Jancovým, Horné Rudné, Kutiky, Hlavina, Hopkáč, Úbrežie, Záhumenice, Lažteky, Panštiny

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 6 z 11

Pod chrasťou, Pod Hrádkom, Seliešky, Brehy, Javorina, Pod stodolami, Trsteník, Uhelničky, Cibova, Klin, Kováčov vrch, U Grnče, Rakovec, Zbudovce nad včelínom, Kamenec, Nad Uhliskami, Tretinova, Rehušovci, Brezina, Zemani, Kozinec, Janov vrch, Lúky pri Prašníku, Libavica, Pod Kamencom, Luh, Ploština, Brehule, Stráne, Pod Brezinou, Nad Markom, Klíny, Nadnivské diely, Končitých mlyn, Pod brežné, Kopanice, Korontálka, Nad Hostaky, Sládečkovia, Kňazova kopanica, Breziny valové, Noviny, Košáre, Horné lúky, Radvanica, Pri Grnči, Staré sady, Urbársky les, Slatina, Pindrišová, Ostrá dolinka, Záhumenice, Záhumenice, Bane, Rexova borina, Horné lúky, Dolné paseky, Table, Dubravica, Dolne luky

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 7 z 11

Salašky, Puškárka, Buláňovci, Pod Hôrkou, Volcházy, Rúbanie, Pavúčky, Dlhý Vŕšok, Petrova, Grofova, Komárno, Prvý Deberník, Pod Kinárovou, Horne luky, Pod hrabinou, Brezinka, Drahy, Balaton, Nad Kubalkou, Za Kučerkou, Valuchová, Druhý Deberník, Vŕšky, Pod dolinami, Maginky, Drgonova, Krauské, Zuščíkovci, Hôrka, Vršn, Na vrsku, Podhorie, Pazitky, Kamenec niže hradskej, Pod Koňom, Dolné jamky, Čerenec, Dlhé diely, Rúbaň, Vlčia dolina, Hurová, Kráčiny, Balatom, Kút, Kinárová, Pazitkove luky, Pod rakytím, Pod Petrovou, Uhliská, Hony, Rakytie, Ostrá, Kopanice pred jarkom, Valachovice, Kamenec vyše hradskej, Horný rúban, Horné, Pod Krauským, Hrabina, Pod hájom

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 8 z 11

Holeška, Haj, Koryto, Malá Jurčová, Krátke diely, Suroviny, Za dubravicou, Pod hajom, Pod uhelničkami, Do horky, Lósy, Hore Holeškou, Bahno nad Poliankou, Buláni, Misova, Trgonova, Pod Brezinkou, Pod čelom, Žákova lúka, Háje, Ostredky, Mladý háj, Bosáková, Pod Kamencom, Dolné lúky, Trhove sklady, Sobonky, Spoločná lúka, Horné paseky, Záleské diely, Za humnami, Noviny, Pod úvozom, Hoštáky, Halasová, Podzámske, Lucky, Čelo, Diely, Borice, Pod rúbaním, Nad Kučerkou, Lubinská, Šídlová, Čabratov, Majernícka Bočina, Pod kubalkou, Oholín, Podlieštie, Bederník, Kamene, Laz, Lysa horka, Dolné lúky, Stárnisko, Zbrodky, Nad zbrodkami, Háje od Prietrže, Dúbravky na prachovniach, Padelky

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 9 z 11

Cengelka, Nad mlynice, Pod lipinou, Nad Zvodskou, Lipový vrch, Ovadov jarok, Pred Janakovým jarkom, Tomišov breh, Tatičky, Stavané, Červená dolinka, Osiková, Dielce, Háje od Sobotišťa, Bumbálci, Završky, Dolné Vinohrady, Zbudovce pri Šípkovci, Pri valove, Macalka, Doliny, U Malkov, Dlhé Hony, Dlhé vinohrady, Mlynárová, Valúch, Zamyjavský vrch, Na dieloch, Slávčikov vrch, Panský les, Brezová, Pod Libavicami, Hlavina, Brestové, Zákostolie, Panštiny nad medznicou, Kamenec, Za Macháčkovým jarkom, Palčekové, Suchá, Dolný mlyn, Košiare, Skalka, Vlková, Kopaná, Za Janakovým jarkom, Salov vrch, Záchrastie, Rúbaniny, Baranec, Kovačice, Preceptorky, Štvrtky, Háje v doline, Rásnik, Obecný les, Pod majerníkmi, Hrabové kopanice, Rubaniny, Pod Kozincom

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 10 z 11

Pod Kozince, Chrasť, Pod mlynmi, Priečne, Pod Brezinami, Chrástnatá, Rovne, Bariny, Kozince, Horný pasienok, Nad humennými diely, Na ligáskach, Dibusov vrch, Sklady, Malé Dúbravky, Závršie, Za lúkami, Pod Kamienkom, Drieňovec, Záhumenice za kanálom, Háje, Háj, Pod Polákmi, Na Prstkovej, Nehvanec, Stepnica, Medzi krúžim, Bočina, Kraje, Dúbrava, Siváčkov vrch, Pustá Ves, Nad sychrovou, Rovna, Rupava, Dubec, Miškove salaše, Eliaška, Pod Majernikovcami, Dúbravky, Rúbaň, Kúty, Steflatkova, Kôň, Mladý háj, Krúšky, Kamenec, Predhrady, Kúty, Horné jamky, Lipový vrch, Na Kavároch, Háje v brehoch, Za krúžim, Vyhňa, Paseky, Močariny, Záhradská kopanica, Jegrička, Kňazová Kopanica

Miesto, Myjavská pahorkatina:, 11 z 11

Miškech Dedinka, Na Beňuškách, Vršná, Kopcovci, Rásnik za výtokom, Čirka, Klčoviny, Bučnik, Kováčov jarok, Políčko, Haruštiaková kopanica, Čavorov jarok, Kaváre, Na Dúbravkách, Kopánky, Hrabovka, Lipina, Močiarne, RD Mier, Pod brehami, Nivy, Rovná, Príložky, Hošták Šimkov, Pod Kozincami, Nový Mlyn, Sanovska, Opendáky malé, Tučkova kopanica, Panské zeme nad pílami, Božský vrch, Dúbrava, Kocúrové, Skálie, Vravišky

Podobné, Myjavská pahorkatina:

997x turistika, 635x miesto, 195x orientačný bod, 52x turistické informácie, 26x prístrešok, altánok, 25x poľovnícky posed, 20x strom, 16x orientačná mapa, 9x chranený strom, 8x ohnisko, 5x miesto na piknik, 3x studňa, 2x atrakcia, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Myjavská pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://myjavska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.